ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
กิจกรรม
 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2561
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2561
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลแม่ยม นำโดย นายประพันธ์ ปันทะวงค์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม และในเวลา 19.00 น. ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยา
 

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561
วันเสาร์ ที่ 13 ต.ค 61 
เวลา 06.00 น.เทศบาลตำบลแม่ยม นำโดย นายประพันธ์ ปันทะวงค์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป และร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอปง เป็นประธานในพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอปง
เวลา 18.30 น. ได้เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยา

1 ท้องถิ่น 1 ศาสนสถาน ประชา รัฐ สร้างสุข ครั้งที่ 2
1 ท้องถิ่น 1 ศาสนสถาน ประชา รัฐ สร้างสุข ครั้งที่ 2
วันที่ 28 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลแม่ยม ดำเนินกิจกรรมตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2 ณ วัดใหม่บ้านบอน ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยความร่วมมือจากคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่ยม พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พร้อมด้วยประชาชนในเขตพื้นที่
พิธีเปิดศูนย์ฮอมฮักตำบลปง
พิธีเปิดศูนย์ฮอมฮักตำบลปง
วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลาประมาณ 09.30 น. ศูนย์ฮอมฮักตำบลปง ได้ทำพิธีเปิดศูนย์ฮอมฮักตำบลปง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยม โดยมี พลตรี ชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา เป็นตัวแทน นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเป็นศูนย์ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และมีนายอำนาจ วิชัย เลขานุการ นายก อบจ.พะเยา นายประพันธ์ เดชะบุญ สาธารณสุขอำเภอปง ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นและอสม.ตำบลปง ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้
พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม
พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม
นที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 06.00 - 09.30 น. เทศบาลตำบลแม่ยม นำโดยนายประพันธ์ ปันทะวงค์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม ได้จัดพิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม โดยมี ดร.ไพโรจน์ ตันบรรจง เป็นประธานในพิธี และนายประพันธ์ เดชะบุญ สาธารณสุขอำเภอปง ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคมีส่วนร่่วม
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคมีส่วนร่่วม
วันที่ 14 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลแม่ยมร่วมกับวัดใหม่บ้านบอนและประชาชนตำบลแม่ยม ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคมีส่วนร่วม ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคมีส่วนร่่วม ณ วัดใหม่บ้านบอน
เทศบาลตำบลแม่ยม ปลอดขยะเปียก
เทศบาลตำบลแม่ยม ปลอดขยะเปียก
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลแม่ยม ได้ประกาศเป็น “ตำบลปลอดขยะเปียก” ตามโครงการประชารัฐรวมใจ พะเยาไร้ขยะเปียก ซึ่งมุ่งหวังให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนเป็น “หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดขยะเปียก” โดยกำหนดตัวชี้วัดเป้าหมายในการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะปียกในครัวเรือน ให้เกินร้อยละ 80 ของครัวเรือนในพื้นที่
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปี 2561
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปี 2561
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ยมได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปี 2561 ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์, ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดพะเยา, วัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลแม่ยมได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 87 รูป พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอปง
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. 2561
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. 2561
ในวันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยม ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อมารดา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลแม่ยมร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอปง

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้าง ลูกจ้างและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง และเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาติและเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป โดยร่วมเดินขบวนจากตลาดนัดคลองถม ถึงวัดนาปรัง และได้ถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านค่าไพบูลย์ หมู่ที่ 2 ตำบลปง จังหวัดพะเยา

ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลแม่ยมร่วมกับชุมชนบ้านบอน และสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรมท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" และตามโครงการประชาอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ป่าชุมชนบ้านบอน หมู่ที่ 7 ตำบลปง จังหวัดพะเยา
โครงการประชาคมตำบลเพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)ครั้งที่ 3/2561
โครงการประชาคมตำบลเพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)ครั้งที่ 3/2561
โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลแม่ยม 
ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา ดำเนินโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยบอน บ้านร้องเอี่ยน หมู่ที่ 8 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
เทศบาลตำบลแม่ยมร่วมทำกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยา
เทศบาลตำบลแม่ยมร่วมทำกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยา
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลแม่ยมร่วมทำกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยา
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุขบ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุขบ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุขบ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โดยรณรงค์ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นให้ประชาชนที่มี สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่มีอยู่ในความดูแลมารับบริการซึ่งจะมีผลทำให้ลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนที่รัก สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ลดความเสี่ยงของการถูก สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่สงสัยหรือเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดและป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ต่อไป
กิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561
กิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561
ด้วยในปัจจุบัน พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี และสาเหตุที่ทำให้มียุงตามบ้านเรือนนั้น เกิดจากน้ำขังในที่ต่างๆ เช่น ยางรถยนต์ กะลา กระป๋อง จาน เทศบาลตำบลแม่ยม ได้แลเห็นความสำคัญในการป้องกันยุงลาย จึงร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องเอี่ยน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง และอสม.ในเขตพื้นที่ตำบลแม่ยม รณรงค์คว่ำกะโหลกกะลาเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลแม่ยมได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อฟื้นฟูความรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำชุมชน ครูอนามัยโรงเรียน สร้างความตระหนักต่อการป้องกันโรคไข้โรคเลือดออก ตลอดจนทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุที่เป็นสาเหตุของการเกิดไข้เลือดออก โดยมีอสม.ในเขตพื้นที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 220 คน
29 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลแม่ยมร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินปี พ.ศ.2561 ณ บริเวณป่าชุมชนหาดน้ำดัง บ้านเแม่จั๊วะ หมู่ที่ 10 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
29 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลแม่ยมร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินปี พ.ศ.2561 ณ บริเวณป่าชุมชนหาดน้ำดัง บ้านเแม่จั๊วะ หมู่ที่ 10 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2561
โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2561

เทศบาลตำบลแม่ยมจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปี 2561 ( 23 มี.ค. 61)
เทศบาลตำบลแม่ยมจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปี 2561 ( 23 มี.ค. 61)
กิจกรรมวัน อปพร. และร่วมกับอำเภอปง รวมพลัง อปพร.และเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน( 22 มี.ค.61)
กิจกรรมวัน อปพร. และร่วมกับอำเภอปง รวมพลัง อปพร.และเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน( 22 มี.ค.61)

 วันท้องถิ่นไทย เทศบาลตำบลแม่ยมจัดพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ Kick off Phayao Cleaning Day(18 มี.ค.61)
วันท้องถิ่นไทย เทศบาลตำบลแม่ยมจัดพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ Kick off Phayao Cleaning Day(18 มี.ค.61)
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2561

 เทศบาลตำบลแม่ยมร่วมกันบ้านดง หมู่ที่ 13 จัดทำแนวกันไฟป่าบริเวณป่าชุมชนบ้านดง (5 มี.ค.2561)
เทศบาลตำบลแม่ยมร่วมกันบ้านดง หมู่ที่ 13 จัดทำแนวกันไฟป่าบริเวณป่าชุมชนบ้านดง (5 มี.ค.2561)
เทศบาลตำบลแม่ยมจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(26 ก.พ.-16 มี.ค.61)
เทศบาลตำบลแม่ยมจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(26 ก.พ.-16 มี.ค.61)
ทต.แม่ยมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "มาตรา 60 วัน อันตราย ห้ามเผาเด็ดขาด"(16 ก.พ. -16 เม.ย.61)
ทต.แม่ยมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "มาตรา 60 วัน อันตราย ห้ามเผาเด็ดขาด"(16 ก.พ. -16 เม.ย.61)

ทต.แม่ยมร่วมงานบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำ สืบสานประเพณีสมโภช 106 ปี ของดีอำเภอปง ประจำปี 2561
ทต.แม่ยมร่วมงานบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำ สืบสานประเพณีสมโภช 106 ปี ของดีอำเภอปง ประจำปี 2561

โครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร สวมหมวกกันน็อก ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร สวมหมวกกันน็อก ประจำปีงบประมาณ 2561

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

กิจกรรมครูผู้ดูแลเด็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่ยมช่วยทำกระทงให้เด็กๆ ไปลอยตามประเพณี
กิจกรรมครูผู้ดูแลเด็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่ยมช่วยทำกระทงให้เด็กๆ ไปลอยตามประเพณี

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันเด็กจมน้ำในชุมชน 2560 ( วันที่ 24 สิงหาคม 2560)
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันเด็กจมน้ำในชุมชน 2560 ( วันที่ 24 สิงหาคม 2560)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560
เทศบาลตำบลแม่ยมประชุมประชาคมรับฟังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับฝายสบทราย ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ยม ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา (เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560)
เทศบาลตำบลแม่ยมประชุมประชาคมรับฟังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับฝายสบทราย ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ยม ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา (เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560)
โครงการชุมชนสะอาดปลอดขยะ
โครงการชุมชนสะอาดปลอดขยะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยมจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยมจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560)
เทศบาลตำบลแม่ยมร่วมงานทรงน้ำพระธาตุดอยหยวก
เทศบาลตำบลแม่ยมร่วมงานทรงน้ำพระธาตุดอยหยวก
เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยามาเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค
เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยามาเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยมมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560)
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยมมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560)
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้เลี่ยง ไม่เสี่ยงเอ็ดส์ (เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560)
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้เลี่ยง ไม่เสี่ยงเอ็ดส์ (เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560)
ทต.แม่ยม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ Kick Off Phayao Cleaning Day ตามนโยบายจังหวัดพะเยา
ทต.แม่ยม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ Kick Off Phayao Cleaning Day ตามนโยบายจังหวัดพะเยา
วันท้องถิ่นไทย ทต.แม่ยม ร่วมพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 ณ อาคารอเนกประสงค์ทต.แม่ยม (เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560)
วันท้องถิ่นไทย ทต.แม่ยม ร่วมพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 ณ อาคารอเนกประสงค์ทต.แม่ยม (เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560)
โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ประจำปี 2560
โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ประจำปี 2560
โครงการสตรีไทยใส่ใจคุณธรรมสู่อาเซียน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีด้านคุณธรรม จริยธรรม ภาษา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย (เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560)
โครงการสตรีไทยใส่ใจคุณธรรมสู่อาเซียน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีด้านคุณธรรม จริยธรรม ภาษา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย (เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560)
โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่เด็ก และเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2560 (เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560)
โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่เด็ก และเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2560 (เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560)
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
โครงการแข่งขันกีฬาเยวชน/ประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2560
โครงการแข่งขันกีฬาเยวชน/ประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2560
กิจกรรมปั่นจักยาน Bike For Dad
กิจกรรมปั่นจักยาน Bike For Dad
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558
กิจกรรมประเพณีงานลอยกระทง ประจำปี 2558
กิจกรรมประเพณีงานลอยกระทง ประจำปี 2558
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาและนายกเหล่ากาชาดอำเภอปง ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ มอบผ้าห่มกันหนาวฯ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาและนายกเหล่ากาชาดอำเภอปง ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ มอบผ้าห่มกันหนาวฯ
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "ปลูกหญ้าแฝกเชิงอนุรักษ์" สู่ปณิธานความดี ปีมหามงคล ๒๕๕๘
12 สิงหา มหาราชินี เทศบาลตำบลแม่ยมจัดงานวันแม่แห่งชาติ
นายอำเภอปงเป็นประธานการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยทราย
ทต.แม่ยมร่วมกับ กศน. , โรงเรียนบ้านบอนและประชาชนในพื้นที่ร่วมแห่เทียนพรรษาถวายวัดบ้านบอน
อบรมแกนนำเยาวชนร่วมใจห่างไกลยาเสพติดและปฎิเสธเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
จัดฝึกอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
ร่วมกับ อบจ.ซ่อมถนน บ้านบอน-ดอนชัย
กิจกรรมวันสตรี 2556
วันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2556
งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2555
กิจกรรม สิงหาคม - กันยายน 2555
กิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2555
ภาพกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2555
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ(วาตภัย)
เทศบาลตำบลแม่ยม ได้จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย) บ้านแม่จั๊วะ หมู่ที่ 10 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
กิจกรรมงานวันสตรีแห่งชาติ ทต.แม่ยม 2555
กิจกรรมงานวันเด็ก ปรจำปี 2555
ภาพกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง 2554
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2554
พิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอปง ผู้บริหารและกำนันผู้ใหญ่บ้าน
งานวันสตรีสากล ประจำปี 2554
งานบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำ
งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2555
งานแข่งเรือประจำปี 2553 ครั้งที่ 4
ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาใน วันปิยมหาราช ประจำปี 2553
พิธีอัญเชิญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5
แจ้งเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน
โครงการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2553 (เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2553)
ประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย (เมื่อวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2553)
ประชุมเวทีสร้างความเข้าใจ การจัดสวัสดิการชุมชน ณ ทต.แม่ยม (เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553)
ฝึกทบทวน อปพร. และ สตบ. (เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553)
 
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
207,188   
KC inventive co.,ltd. © 2016