คณะผู้บริหาร  |  สภาเทศบาล  |  ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง
นายนิวัฒ  ราชปังกี : ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนิวัฒ ราชปังกี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางนริศรา  ณ ลำปาง : เจ้าพนักงานธุรการ
นางนริศรา ณ ลำปาง
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง : นายช่างโยธา
ว่าง
นายช่างโยธา
นายชูชาติ  ใจกว้าง : คนงานทั่วไป
นายชูชาติ ใจกว้าง
คนงานทั่วไป