ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
กระดานสนทนา
การรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยม
เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กในเขตเทศบาลตำบลแม่ยมมีจำนวนลดลงและแต่ละศูนย์อยู่พื้นที่ห่างไกลกัน ยากต่อการบริหารจัดการ ทางเทศบาลตำแม่ยมจึงขอรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ว่าเห็นด้วยหรือไม่ ต่อการยุบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมศาสนา เพื่อนำรวมเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยม
เทศบาลตำบลแม่ยม - 2016-06-13 เวลา 09:41:19
 
ความคิดเห็นที่ 1
เห็นด้วยกับการรวมศูนย์ มีรถรับ - ส่ง ทำให้สะดวกเดินทางปลอดภัย
ผู้ปกครองบ้านค่า - 2016-06-13 เวลา 09:53:09
 
ความคิดเห็นที่ 2
เห็นด้วย เด็กๆจะได้มีเพื่อนร่วมชั้นเยอะๆ
คำขวัญ มโนชัย - 2016-06-13 เวลา 09:57:30
 
ความคิดเห็นที่ 3
ไม่เห็นด้วย เพราะเด็กต้องตื่นเช้า เดินทางไกลเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ
ยา อุดใจ - 2016-06-13 เวลา 10:03:40
 
ความคิดเห็นที่ 4
20
jmednquw - 2016-12-09 เวลา 10:04:40
 
ความคิดเห็นที่ 5
20
igeyksvg - 2016-12-09 เวลา 10:08:33
 
 
 
รายละเอียด *
 
ชื่อ *
 
7 ลบ 5 เท่ากับ *
 
 
หมายเหตุ - ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล หากตรวจสอบพบว่า มีการใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสม
 
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
156,457   
KC inventive co.,ltd. © 2016