ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
กระดานสนทนา
ร้องทุกข์/ร้องเรียน(เรื่องทั่วไป) ได้รับความเดือดร้อนจากบ่อขยะ
เทศบาลตำบลแม่ยมได้รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนจากนายสมเกียรติ อินยม ชาวบ้านหมู่บ้านร้องเอี่ยน กรณีมีการขุดหลุมทำบ่อขยะบริเวณใกล้เคียงกับที่ดินของตนซึ่งทำเป็นบ่อเลี้ยงปลา ขอทางเทศบาลตำบลแม่ยมเข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
นายสมเกียรติ อินยม - 2016-06-10 เวลา 15:14:17
 
ความคิดเห็นที่ 1
กระผมนาย เกษม อุทธิยัง ผู้ใหญ่เบ้านร้องเอี่ยนได้ปัญหาเรื่องนี้เข้าสู่วาระการประชุมของหมู่บ้านและมีมติลงความเห็นว่าให้ดำเนินการตรวจสอบที่ดินบริเวณดังกล่าวของนาย สมเกียรติ อินยม ว่าอยู่ในพื้นที่สาธารณะหรือไม่ และบ่อขยะดังกล่าวได้ตั้งอยู่ในบริเวณเขตป่าชุมชน ซึ่งชาวบ้านได้รับประโยชน์จากการใช้เป็นบริเวณที่ทิ้งขยะดังกล่าว และขอความอนุเคราะห์ทางเทศบาลตำบลแม่ยมเข้ามาตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว
นายเกษม อุทธิยัง - 2016-06-10 เวลา 15:21:28
 
ความคิดเห็นที่ 2
ทางเทศบาลได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพพื้นที่ และปรึกษาหารือกับผู้นำชุมชนบ้านร้องเอี่ยนในการแก้ปัญหาดังกล่าวแล้วมีข้อสรุปว่า ควรดำเนินการสร้างทางกั้นน้ำโดยไม่ให้ไหลลงบ่อ และทำทางน้ำให้ไหลผ่านไปทางอื่น อาจต้องมีการทำทางเดินของน้ำในพื้นที่ของผู้ร้องบางส่วน แต่เนื่องจากปัจจุบันผู้ร้องไม่ได้อาศัยอยู่ในภูมิลำเนา ไปทำงานที่ต่างจังหวัดและทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ประสานงานทางผู้นำชุมชน และผู้ร้องให้ทราบแนวทางปฏิบัติ แก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าว ต่อไป
เทศบาลตำบลแม่ยม - 2016-06-10 เวลา 15:28:18
 
ความคิดเห็นที่ 3
20
jmednquw - 2016-12-09 เวลา 10:04:40
 
 
 
รายละเอียด *
 
ชื่อ *
 
6 บวก 1 เท่ากับ *
 
 
หมายเหตุ - ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล หากตรวจสอบพบว่า มีการใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสม
 
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
156,457   
KC inventive co.,ltd. © 2016