ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
วัดพระธาตุดอยหยวก
รีสอร์ทภูเพียงดาว
รีสอร์ทภูเพียงดาว
ภูเพียงดาว รีสอร์ท  อ.ปง จ. พะเยา
สำรองที่พัก โทร. 081-8139410 และ 084-9139131

ที่พัก สำหรับการพักผ่อน ในบรรยากาศอันเงียบสงบแห่งขุนเขา แห่งแรกในอำเภอปง  ให้บริการท่านด้วยห้องพักมาตรฐาน ระดับโรงแรม
เพื่อการพักผ่อนอย่างแท้จริง ห่างจากตัวอำเภอ ปง เพียง 10 กิโลเมตร บนถนน ปง - เชียงม่วน พร้อมสรรพด้วย สวนอาหาร 5 ดาว ห้องคาราโอเกะ ห้องจัดเลี้ยงจุได้ถึง 40 ท่าน
หาดน้ำดัง
หาดน้ำดัง
    หาดน้ำดัง เป็นหาดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  เป็นเกาะแก่งกลางลำแม่น้ำยมมีลักษณะเป็นโขดหินผา  อยู่ตามลำแม่น้ำเวลาน้ำไหลผ่าน  จึงทำให้เกิดเสียงดัง ซึ่งเป็นที่มาของการเรียกชื่อสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ว่า “หาดน้ำดัง” 
    หาดน้ำดังตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา บนถนน ปง - เชียงม่วน และเดินทางจากถนนสายหลักเข้าไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร  ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอปงประมาณ 15 กิโลเมตร  เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของลำน้ำยมอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าแม่ยม"
    หาดน้ำดัง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงประมาณเดือน มีนาคม - ต้นเดือนพฤษภาคม เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน ของทุกปี  นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ดังกล่าว ควรศึกษาข้อมูลและปริมาณของนักท่องเที่ยวก่อนที่จะเดินทางมาหาดน้ำดัง เนื่องจากจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก พื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับการนั่งพักผ่อนสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ และไม่มีสถานที่จอดรถสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ


     นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน "หาดน้ำดัง" ต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรชุมชน ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม ให้การท่องเที่ยวนั้นเสียหาย และให้การเดินทางมายัง "หาดน้ำดัง" เพื่อศึกษา ชื่นชม และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพของธรรมชาติ สภาพสังคม วัฒนธรรม และวิธีชีวิตของคนในท้องถิ่น บนพื้นฐานความรู้และความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศ
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
416,618   
KC inventive co.,ltd. © 2016