ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
วัดพระธาตุดอยหยวก
รีสอร์ทภูเพียงดาว
รีสอร์ทภูเพียงดาว
ภูเพียงดาว รีสอร์ท  อ.ปง จ. พะเยา
สำรองที่พัก โทร. 081-8139410 และ 084-9139131

ที่พัก สำหรับการพักผ่อน ในบรรยากาศอันเงียบสงบแห่งขุนเขา แห่งแรกในอำเภอปง  ให้บริการท่านด้วยห้องพักมาตรฐาน ระดับโรงแรม
เพื่อการพักผ่อนอย่างแท้จริง ห่างจากตัวอำเภอ ปง เพียง 10 กิโลเมตร บนถนน ปง - เชียงม่วน พร้อมสรรพด้วย สวนอาหาร 5 ดาว ห้องคาราโอเกะ ห้องจัดเลี้ยงจุได้ถึง 40 ท่าน
หาดน้ำดัง
หาดน้ำดัง
    หาดน้ำดัง เป็นหาดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  เป็นเกาะแก่งกลางลำแม่น้ำยมมีลักษณะเป็นโขดหินผา  อยู่ตามลำแม่น้ำเวลาน้ำไหลผ่าน  จึงทำให้เกิดเสียงดัง ซึ่งเป็นที่มาของการเรียกชื่อสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ว่า “หาดน้ำดัง” 
    หาดน้ำดังตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา บนถนน ปง - เชียงม่วน และเดินทางจากถนนสายหลักเข้าไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร  ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอปงประมาณ 15 กิโลเมตร  เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของลำน้ำยมอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าแม่ยม"
    หาดน้ำดัง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงประมาณเดือน มีนาคม - ต้นเดือนพฤษภาคม เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน ของทุกปี  นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ดังกล่าว ควรศึกษาข้อมูลและปริมาณของนักท่องเที่ยวก่อนที่จะเดินทางมาหาดน้ำดัง เนื่องจากจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก พื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับการนั่งพักผ่อนสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ และไม่มีสถานที่จอดรถสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ


     นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน "หาดน้ำดัง" ต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรชุมชน ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม ให้การท่องเที่ยวนั้นเสียหาย และให้การเดินทางมายัง "หาดน้ำดัง" เพื่อศึกษา ชื่นชม และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพของธรรมชาติ สภาพสังคม วัฒนธรรม และวิธีชีวิตของคนในท้องถิ่น บนพื้นฐานความรู้และความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศ
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
852,499   
KC inventive co.,ltd. © 2016