Mae Yom Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลแม่ยม ยินดีต้อนรับ
 
วิสัยทัศน์
“ ท้องถิ่นเข้มแข็ง ชุมชนน่าอยู่ สังคมแห่งการเรียนรู้ ประชาชนอยู่ดีมีสุข ”


นายประดิษฐ ชัยชนะ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม
08 4373 5657
    หาดน้ำดัง เป็นหาดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  เป็นเกาะแก่งกลางลำแม่น้ำยมมีลักษณะเป็นโขดหินผา  อยู่ตามลำแม่น้ำเวลาน้ำไหลผ่าน  จึงทำให้เกิดเสียงดัง ซึ่งเป็นที่มาของการเรียกชื่อสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ว่า “หาดน้ำดัง” 
    หาดน้ำดังตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา บนถนน ปง - เชียงม่วน และเดินทางจากถนนสายหลักเข้าไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร  ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอปงประมาณ 15 กิโลเมตร  เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของลำน้ำยมอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าแม่ยม"
    หาดน้ำดัง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงประมาณเดือน มีนาคม - ต้นเดือนพฤษภาคม เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน ของทุกปี  นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ดังกล่าว ควรศึกษาข้อมูลและปริมาณของนักท่องเที่ยวก่อนที่จะเดินทางมาหาดน้ำดัง เนื่องจากจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก พื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับการนั่งพักผ่อนสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ และไม่มีสถานที่จอดรถสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ


     นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน "หาดน้ำดัง" ต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรชุมชน ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม ให้การท่องเที่ยวนั้นเสียหาย และให้การเดินทางมายัง "หาดน้ำดัง" เพื่อศึกษา ชื่นชม และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพของธรรมชาติ สภาพสังคม วัฒนธรรม และวิธีชีวิตของคนในท้องถิ่น บนพื้นฐานความรู้และความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศ
ภูเพียงดาว รีสอร์ท  อ.ปง จ. พะเยา
สำรองที่พัก โทร. 081-8139410 และ 084-9139131

ที่พัก สำหรับการพักผ่อน ในบรรยากาศอันเงียบสงบแห่งขุนเขา แห่งแรกในอำเภอปง  ให้บริการท่านด้วยห้องพักมาตรฐาน ระดับโรงแรม
เพื่อการพักผ่อนอย่างแท้จริง ห่างจากตัวอำเภอ ปง เพียง 10 กิโลเมตร บนถนน ปง - เชียงม่วน พร้อมสรรพด้วย สวนอาหาร 5 ดาว ห้องคาราโอเกะ ห้องจัดเลี้ยงจุได้ถึง 40 ท่าน
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
Copyright © 2023 All rights reserved. เทศบาลตำบลแม่ยม   สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด  976,629
สอบถาม