ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรม
โครงการป้องกันภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการป้องกันภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการจัดการอบรมโครงการป้องภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับครู ผู้ดูแลเด็กเด็ก และเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม
ปรับปรุงถนนการเกษตรในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปรับปรุงถนนการเกษตรในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 11 - 31 สิงหาคม 2564 ทางเทศบาลตำบลแม่ยม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนการเกษตรในกับประชาชนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, 2 ,5 ,7, 12 ,15 และ หมู่ที่ 16 ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอปง จังหวัดพะเยา
ประชุมพิจารณาการจัดทำฝายห้วยกวาง บ้านม่วง หมู่ที่ 5
ประชุมพิจารณาการจัดทำฝายห้วยกวาง บ้านม่วง หมู่ที่ 5
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประดิษฐ ชัยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยมเข้าร่วมประชุมพิจารณาการจัดทำฝายห้วยกวาง บ้านม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ร่วมกับเจ้าที่สำนักที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาปง เจ้าที่หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ พย 7(นาปรัง) ผู้นำชุมชนและตัวแทนผู้ใช้น้ำฝายห้วยกวาง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยม ตำบลปง จังหวัดพะเยา
รับมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
รับมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประดิษฐ ชัยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม และ นายสมพงษฺ์ ยศโสทร นิติกร รับมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จากเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา
มอบปุ๋ยอินทรีย์ตรากว๊านพะเยา ของ อบจ.พะเยา ให้กับ ผญบ. ทั้ง 16 หมู่บ้านในเขตตำบลปง
มอบปุ๋ยอินทรีย์ตรากว๊านพะเยา ของ อบจ.พะเยา ให้กับ ผญบ. ทั้ง 16 หมู่บ้านในเขตตำบลปง
วันที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายประดิษฐ ชัยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม นายชน ศรีวิชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม นายชุมพล อินยม กำนันตำบลปง นายเสวียน มะโนชัย สจ.เขต3 และนายกาญจนภักษ์ มานะกูล หัวหน้าสำนักปลัดฯ มอบปุ๋ยอินทรีย์ตรากว๊านพะเยา ของ อบจ.พะเยา ให้กับ ผญบ. ทั้ง 16 หมู่บ้านในเขตตำบลปง
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่่ยม ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมประกวดระบายสีภาพวันแม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งของ เด็กอนุบาลและเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พระสงฆ์จำนวน 4 รูป กิจกรรมปลูกต้นไม้/ต้นกล้วย บริเวณโรงเรียนอนุบาลฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ กิจกรรมเก็บขยะบริเวณรอบโรงเรียนอนุบาลฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยนายประดิษฐ ชัยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม มอบหมายให้ นายสันติ สุนันต๊ะ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกับ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ยม
ปลูกป่า สร้างฝาย เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564
ปลูกป่า สร้างฝาย เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายประดิษฐ ชัยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม พร้อมกับคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่า สร้างฝาย ต้นน้ำยม ณ ป่าชุมชนบ้านบอน ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564
การพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคลัมปีสกีน ที่เกิดกับวัว
การพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคลัมปีสกีน ที่เกิดกับวัว
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 นายประดิษฐ ชัยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม มอบหมายให้นายสันติ สุนันต๊ะ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม ร่วมกับท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยม เขต 1 และเจ้าหน้าที่ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่ยม ช่วยกันฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ป้องกันโรคลัมปีสกีนให้กับวัว สัตว์เลี้ยงของประชาชน บ้านค่าไพบูลย์ บ้านดอนมูล
บ้านต้อง บ้านบอน บ้านร้องเอี่ยน บ้านเดื่อ
การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ทางเทศบาลตำบลแม่ยม ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลแม่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่ยม ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนายประดิษฐ ชัยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก สิบตำรวจเอก เกษม กลิ่นชิด ท่านท้องถิ่นอำเภอปง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปลูกดอกไม้
จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปลูกดอกไม้
วันนี้วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหาร พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่ยม ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดยร่วมกันทำแปลงดอกไม้และปลูกดอกคุณนายตื่นสายบริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ยม
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564
วันนี้วันที่่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 -10.30 น. นายประดิษฐ ชัยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่ยม ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ให้กับวัดใหม่่บ้านบอน หมู่ที่ 7 และ วัดเดื่อสันติธรรม หมู่ที่ 15 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชาพระภิกษุสงฆ์ เพื่อจุดเพิ่มแสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ ในช่วงเข้าพรรษา

สำรวจถนนการเกษตรชำรุด
สำรวจถนนการเกษตรชำรุด
วันที่ 19  กรกฎาคม  2564  นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและทีมงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนการเกษตรสายเลียบคลองส่งน้ำฝายสบทรายและสายทางขึ้นอ่างเก็บน้ำห้วยทราย ในพื้นที่บ้านต้อง หมู่ที่ 12 ตำบลปง จังหวัดพะเยา ที่ชำรุดเสียหาย
การดำเนินการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การดำเนินการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 23 -30 มิถุนายน 2564 นายประดิษฐ ชัยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม รองนายกเทศมนตรี  พร้อมกับเลขานุการนายกเทศมนตรี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงและ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องเอี่ยน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ยม ได้ออกหน่วยบริการตามโครงการเทศบาลบริการเคลื่อนที่ ให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็น การจัดทำ/ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2566 - 2570 การทบทวน/ภารกิจเทศบัญญัติ ให้บริการชำระภาษีเคลื่อนที่ การให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะ โรคติดต่อ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อโควิด - 19 การประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 การรับลงทะเบียนผ้สูงอายุ ผู้พิการ ให้ความรู้ทางด้านข้อระเบียบกฏหมาย ข้อราชการในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล  ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

 

จิตอาสาพัฒนาพื้นที่และปลูกต้นไม้ ที่ม่อนตีนหมี
จิตอาสาพัฒนาพื้นที่และปลูกต้นไม้ ที่ม่อนตีนหมี
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายประดิษฐ ชัยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่ยม จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดยร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำหมู่บ้านและประชาชน บ้านต้อง หมู่ที่ 12 ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ และปลูกต้นไม้ บริเวณม่อนตีนหมี หมู่ที่ 12 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เก็บกวาดขยะ
จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เก็บกวาดขยะ
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประดิษฐ ชัยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่ยม จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดยร่วมกันเก็บกวาดขยะ และทำความสะอาด บริเวณพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม
การตรวจ ติดตาม สอบทานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลแม่ยม
การตรวจ ติดตาม สอบทานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลแม่ยม
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายประดิษฐ ชัยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม พร้อมด้วยปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม และคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลแม่ยม ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตาม สอบทานกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดพะเยา
สำรวจลูกน้ำยุงลายรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในบ้าน   และรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนพร้อมใจลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา2019
สำรวจลูกน้ำยุงลายรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในบ้าน และรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนพร้อมใจลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา2019
ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแม่ยม ร่วมกับ รพ.สต.บ้านร่องเอี่ยน อาสาสมัครสาธารณสุข ลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลายรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในบ้าน   และรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนพร้อมใจลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา2019 สร้างความเข้าใจ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประชาชนพื้นที่เขตเทศบาลตำบลแม่ยม
กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ 64
กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ 64
  วันที่ 29 เมษายน 2564 ผู้บริหาร หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่ยม ร่วมกันทำกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยม  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษาความสะอาด  เป็นระเบียบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการหรือมารับบริการ
  มอบเกียรติบัตรนักเรียนจบชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม
มอบเกียรติบัตรนักเรียนจบชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม
      วันที่ 9 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลแม่ยม ทำพิธีมอบเกียรติบัตรการจบการศึกษาแก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม โดยมีผู้ปกครองมาร่วมแสดงความยินดี 
เทศบาลตำบลแม่ยมตั้งจุดให้บริการประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในวันที่ 29  ธันวาคม  2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564
เทศบาลตำบลแม่ยมตั้งจุดให้บริการประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564
การดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
การดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
การฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อเปลี่ยนที่สาธารณป่าสุสานบ้านบอนเป็นลานกีฬาต้านยาเสพติด(บางส่วน)
การฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อเปลี่ยนที่สาธารณป่าสุสานบ้านบอนเป็นลานกีฬาต้านยาเสพติด(บางส่วน)
        เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06.20 น. นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม พร้อมเจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อขอเปลี่ยนสภาพการใช้ที่ดินสุุสานบ้านบอน หมู่ที่ 7 จากการใช้ประโยชน์ ป่าสุสานสาธารณประโยชน์ เป็น ลานกีฬาต้านยาเสพติด บางส่วน เนื้อที่ประมาณ 4-0-81 ไร่ โดยประชาชนยังคงใช้ประโยชน์ร่วมกันเช่นเดิม ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกันให้เปลี่ยนสภาพการใช้ประโชน์ตามความประสงค์
ประชุมวางแผนงาน เตรียมพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยมและนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม
ประชุมวางแผนงาน เตรียมพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยมและนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ยม นำโดยนายประพันธ์ ปันทะวงค์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยมพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยม พนักงานเทศบาล ครู และผู้ปกครองนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรกิจกรรม "วาดภาพระบายสี วันแม่แห่งชาติ" กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 5 รูป และกิจกรรมถนนสะอาดน่ามอง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
.การดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2563
.การดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม "ถนนสะอาด น่ามอง"
กิจกรรม "ถนนสะอาด น่ามอง"
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลแม่ยมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องเอี่ยน อสม. และประชาชนตำบลแม่ยม จัดกิจกรรมถนนสะอาดน่ามอง โดยทำความสะอาด เก็บขยะ ดูแลความเรียบร้อย ถนนสายเทศบาลตำบลแม่ยม ถึง โรงเรียนชุมชนบ้านบอน ตามนโยบายของจังหวัดพะเยา กิจกรรม " ถนนสะอาด น่ามอง "ทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้ประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยา เพื่อมุ่งสร้างจังหวัดสะอาด ภายใต้วิสัยทัศน์พะเยาสะอาดน่าอยู่เพื่อเป็นกรอบทิศทางและแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัด
การดำเนินงานตามโครงการรณรงค์สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปีงบประมาณ 2563
การดำเนินงานตามโครงการรณรงค์สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563
ปลูกป่าชุมชนบ้านบอน หมู่ที่ 7 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
ปลูกป่าชุมชนบ้านบอน หมู่ที่ 7 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลแม่ยมนำโดยนายประพันธ์ ปันทะวงค์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม ได้นำพนักงานเทศบาลตำบลแม่ยม ร่วมปลูกต้นไม้ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาปง และประชาชนบ้านบอน ณ ป่าชุมชนบ้านบอน หมู่ที่ 7 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
โครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563
โครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลแม่ยม นำโดย นายประพันธ์ ปันทะวงค์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม ได้นำคณะผู้บริหารและพนักงานงานเทศบาลตำบลแม่ยม ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดใหม่บ้านบอน ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
มอบหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนาฯ
มอบหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนาฯ
เทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอปง จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยจากผ้าและ กระจังป้องกันใบหน้า หรือ Face Shield ให้แก่ ตัวแทนผู้นำชุมชน และ อสม.ในเขตพื้นที่ตำบลแม่ยม ตามโครงการ "โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) " ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยม เพื่อดำเนินการแจกจ่ายแก่ประชาชนในตำบลต่อไป
พิธีมอบประกาศนียบัตร บัณฑิตน้อย 2563
พิธีมอบประกาศนียบัตร บัณฑิตน้อย 2563
พิธีมอบประกาศนียบัตร บัณฑิตน้อย 2562
วันที่ 19 มีนาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยมได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 15 คน โดยมีนายประพันธ์ ปันทะวงค์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม เป็นประธานในพิธี
การดำเนินงานตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโคโรน่า (COVID – 19) ประจำปีงบประมาณ 2563
การดำเนินงานตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโคโรน่า (COVID – 19) ประจำปีงบประมาณ 2563
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563
วันที่ 18 มีนาคม 2563 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย เทศบาลตำบลแม่ยม นำโดยนายสันติ สุนันต๊ะ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลตำบลแม่ยม ได้ประกอบพิธีถวายราชสักการะและกล่าวราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พร้อมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ผนึกพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยกล่าวคำปฏิญาณตนว่าจะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทำการทุจริต จะยึดมั่นในความยุติธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และจะปกป้องเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเจริญรอยตามพระยุคลบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้วยจิตอาสาพร้อมทำความดีด้วยหัวใจ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศล กิจกรรมสอนทำหน้ากากอนามัย และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดน้ำดัง
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พื้นที่อำเภอปง) จังหวัดพะเยา รุ่นที่ 3
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พื้นที่อำเภอปง) จังหวัดพะเยา รุ่นที่ 3
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น.
นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอปง/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอปง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พื้นที่อำเภอปง) จังหวัดพะเยา รุ่นที่ 3 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอปง จังหวัดพะเยา
ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วงท้องถิ่น ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ ในระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1.เทศบาลตำบลแม่ยม จำนวน 50 คน
2.องค์การบริหารส่วนตำบลควร จำนวน 50 คน
3.องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร จำนวน 50 คน
รวมจิตอาสาพระราชทานที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน 150 คน
โดยมี หัวหน้าส่วนราชการอำเภอปง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร พร้อมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 แห่ง เข้าร่วมพิธีเปิดฯ
ประชุมผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลแม่ยม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ประชุมผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลแม่ยม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลแม่ยม ได้จัดการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
  โดยมีการชี้แจงและหารือข้อราชการ เกี่ยวกับผลการรับตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา การดำเนินโครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563 และหลักเกณฑ์ การประเมินผล ประเด็นในการประเมิน และวิธีการประเมินผ่านระบบ ITAS ประจำปี 2563 โดยเน้นย้ำการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต 
งานบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำสมโภช 108 ปี ของดีอำเภอปง ประจำปี 2563
งานบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำสมโภช 108 ปี ของดีอำเภอปง ประจำปี 2563
ทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอปง จังหวัดพะเยา ได้เข้าร่วมงานบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำ สมโภช 108 ปี และของดีอำเภอปง ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7 - 13 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอปง โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
กิจกรรมเดินขบวนแห่ของดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมจัดซุ้มนิทรรศการสินค้า OTOP ของดีของตำบล กิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องถิ่นเสียงทอง กิจกรรมการประกวดส้มตำลีลา และการประกวดธิดาปง
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
วันที่ 11 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลแม่ยมได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความรัก ความอบอุ่น มากขึ้น และเพื่อให้เด็กได้รื่นเริงสนุกสนาน เสริมสร้างจินตนาการที่ดี โดยมีนายประพันธ์ ปันทะวงค์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม เป็นประธานในพิธี และมีเด็กในพื้นที่ตำบลแม่ยม เข้าร่วมโครงการจำนวน 300 คน
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลแม่ยม ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่ยม เพื่อมอบแก่ประชาชนทุกครัวเรือน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562


ประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแม่ยม ได้จัดการประชุมเพือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยม
กิจกรรม "จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพื้นที่ริมถนน ดูแล รักษาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 23 ตุลาคม