ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
ตั้งกระทู้
 
Aspectmonta - gewindow replacement callers
AspectMontageMAheilm - 2022-07-01 เวลา 09:52:05 10 0
СантехникДарница
СантехникДарницаBum - 2022-06-30 เวลา 04:46:01 4 0
pokoje w augustowie
SregRavycync - 2022-06-29 เวลา 17:22:06 5 0
Small investments can bring tons of dollars fast.
Crytokickic - 2022-06-29 เวลา 12:10:27 2 0
Trust your dollar to the Robot and see how it grows to $100.
Crytokickic - 2022-06-29 เวลา 08:28:42 2 0
Looking for an easy way to make money? Check out the financial robot.
Crytokickic - 2022-06-29 เวลา 04:10:18 2 0
Everyone can earn as much as he wants suing this Bot.
Crytokickic - 2022-06-29 เวลา 00:47:11 2 0
The best online job for retirees. Make your old ages rich.
Crytokickic - 2022-06-28 เวลา 17:05:37 2 0
Your money keep grow 24/7 if you use the financial Robot.
Crytokickic - 2022-06-28 เวลา 13:01:08 3 0
College Girls Porn Pics
chandralt18 - 2022-06-27 เวลา 17:29:57 7 0
Make your laptop a financial instrument with this program.
Crytokickic - 2022-06-27 เวลา 13:52:24 3 0
Get More Leads Now
Ultimate - 2022-06-27 เวลา 08:46:25 3 0
NIKE-RUS.COM - магазин найк в москве
KabrozaCah - 2022-06-25 เวลา 22:39:04 5 0
Additional Capital for Your Business, Now
MyBusinessFundedNow - 2022-06-24 เวลา 11:27:01 6 0
what does cialis do
Fraubre - 2022-06-12 เวลา 13:18:35 17 0
cialis free voucher
Mophypype - 2022-06-08 เวลา 15:22:08 6 0
cialis sales
Vifetty - 2022-06-07 เวลา 03:47:09 9 0
ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี 65
ลูก - 2020-12-02 เวลา 10:38:40 434 1
ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ. ผส. งบ ๒๕๖๓
กมลชัย - 2019-02-23 เวลา 06:08:52 1,329 0
บัญชีรับเงินเบี้ยยังชีพ
คนแม่ยม - 2019-02-07 เวลา 09:12:58 729 2
ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ถึงเมื่อไร
จิตตา - 2019-02-07 เวลา 09:08:44 817 1
สอบถามเบี้ยยังชีพประจำเดือนกุมภาพันธ์
ผู้สูงอายุ ม. 7 - 2019-01-30 เวลา 10:20:44 919 1
 
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
696,740   
KC inventive co.,ltd. © 2016