คณะผู้บริหาร  |  สภาเทศบาล  |  ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  โครงสร้างหน่วยงาน
นางสาวสุภาพ  คำนวล : ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม
นางสาวสุภาพ คำนวล
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม