คณะผู้บริหาร  |  สภาเทศบาล  |  ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยม  |  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม  |  โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ยม
นายนิวัฒ  ราชปังกี : ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนิวัฒ ราชปังกี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวนริศรา  อุ่นเรือน : เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนริศรา อุ่นเรือน
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง : นายช่างโยธา
ว่าง
นายช่างโยธา
ว่าง : นายช่างโยธา
ว่าง
นายช่างโยธา
นายณัฐวัฒน์   แจ้งธรรมมา : นายช่างโยธา
นายณัฐวัฒน์ แจ้งธรรมมา
นายช่างโยธา
นายชูชาติ  ใจกว้าง : คนงานทั่วไป
นายชูชาติ ใจกว้าง
คนงานทั่วไป